Seja por sempre e em todas partes conhecido, adorado, bendito, amado, servido e glorificado o diviníssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria.

Pax Domini sit semper tecum

Item 4º do Juramento Anti-modernista São PIO X: "Eu sinceramente mantenho que a Doutrina da Fé nos foi trazida desde os Apóstolos pelos Padres ortodoxos com exatamente o mesmo significado e sempre com o mesmo propósito. Assim sendo, eu rejeito inteiramente a falsa representação herética de que os dogmas evoluem e se modificam de um significado para outro diferente do que a Igreja antes manteve. Condeno também todo erro segundo o qual, no lugar do divino Depósito que foi confiado à esposa de Cristo para que ela o guardasse, há apenas uma invenção filosófica ou produto de consciência humana que foi gradualmente desenvolvida pelo esforço humano e continuará a se desenvolver indefinidamente" - JURAMENTO ANTI-MODERNISTA

____

Eu conservo a MISSA TRADICIONAL, aquela que foi codificada, não fabricada, por São Pio V no século XVI, conforme um costume multissecular. Eu recuso, portanto, o ORDO MISSAE de Paulo VI”. - Declaração do Pe. Camel.

____

Ao negar a celebração da Missa Tradicional ou ao obstruir e a discriminar, comportam-se como um administrador infiel e caprichoso que, contrariamente às instruções do pai da casa - tem a despensa trancada ou como uma madrasta má que dá às crianças uma dose deficiente. É possível que esses clérigos tenham medo do grande poder da verdade que irradia da celebração da Missa Tradicional. Pode comparar-se a Missa Tradicional a um leão: soltem-no e ele defender-se-á sozinho”. - D. Athanasius Schneider

"Os inimigos declarados de Deus e da Igreja devem ser difamados tanto quanto se possa (desde que não se falte à verdade), sendo obra de caridade gritar: Eis o lobo!, quando está entre o rebanho, ou em qualquer lugar onde seja encontrado".- São Francisco de Sales

“E eu lhes digo que o protestantismo não é cristianismo puro, nem cristianismo de espécie alguma; é pseudocristianismo, um cristianismo falso. Nem sequer tem os protestantes direito de se chamarem cristãos”. - Padre Amando Adriano Lochu

"MALDITOS os cristãos que suportam sem indignação que seu adorável SALVADOR seja posto lado a lado com Buda e Maomé em não sei que panteão de falsos deuses". - Padre Emmanuel

sábado, 30 de dezembro de 2017

2018, mais uma batalha.

 
“Dá-nos auxílio contra o inimigo, porque é vão o socorro dos homens. Com Deus faremos proezas, e ele calcará aos pés nossos inimigos.”


Este soldado deseja boas festas, que o Senhor dos Exércitos envie aos companheiros um mapa, onde os acidentes topográficos sejam: paz, amor e sucesso!
Que sua marcha para o combate no próximo ano seja coroada de êxitos e realizada dentro de um azimute de felicidades.
Que sua ofensiva continue sempre em busca dos seguintes acidentes capitais: bondade, honestidade, lealdade e fé.
Na parte administrativa de sua ordem de operações, peço ao Senhor dos Exércitos, que nunca deixe faltar em seu bornal à ração da esperança; que em seu cantil não falte à água de fibra e coragem.
Que no acampamento ou acantonagem do seu coração tremule sempre a bandeira da camaradagem, da fraternidade e do amor a Deus.
Que o seu lar seja intransponível e imbatível ao ataque das forças inimigas e em seu paiol nunca falte munição do Santo Rosário.
Em cada alvorada, ao toque do clarim, transborde em toda nova missão, carinho e amor aos seus familiares e entes queridos!
Em cada marcha, tendo à frente Nossa Senhora, São José, São Miguel Arcanjo e todos os anjos e santos, transpassem as barreiras inimigas, esmaguem o pecado, triunfem sobre o mal e a bandeira do Catolicismo tremule sobre as montanhas da Terra.
"Desfraldando a bandeira de glória, o pendão de Jesus Redentor. Não nascemos senão para a luta. De batalha amplo campo é a terra; Jamais finda, é constante esta guerra."
FELIZ ANO NOVO. Que Deus abençoe a todos ricamente e contemple os sonhos de cada um.
 "Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo ad Gloriam"

2 comentários:

 1. Još jedna godina odlazi u vječnost s težinom mojih grijeha koje sam u njoj počinio .Kolike su duše sretnije od mene pozdravile zoru a ne svršetak !
  Kolike su duše sretnije od mene ušle u Isusovu kuću i ondje će zauvijek ostati !Kolike su duše mnogo sretnije od mene i kojima sveto zavidim prešle u vječnost kao pravednici ! S Isusovim cjelovom ,ojačane sakramentima i potpomognute Božjim službenikom ,umrle su s nebeskim osmjehom na usnama unatoč tjelesnim bolima kojima su bile pritisnute !
  Oče dosadno mi je živjeti ovdje dolje .
  Tako mi je gorka muka živjeti život progonstva da više gotovo ne mogu .Pomisao da svakoga trenutka mogu igubiti moga Isusa toliko me brine da to nije moguće opisati .Samo duša koja iskreno ljubi Isusa može to razumijeti .Samo ona duša koja iskreno ljubi Isusa može to znati . sv Padre Pio
  (Gianliuigi Pasquale: “365 dana s Padre Pijem”)

  ResponderExcluir
 2. Kan Jesu gudomliga hjärta och Maria Immaculate Heart för alltid kännas och äras, dyrkade, välsignade, älskade, tjäna och förhärligas.

  "Rom kommer att förlora tron ​​och bli Antikrists säte"

  Vår Frue i La Salette


  Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.

  Pax Domini sitter semper tecum
  Artikel 4 i den antimoderistiska ed Pius X: "Jag håller medvetet om att trosläran fördes från apostlarna av de ortodoxa fäderna med exakt samma innebörd och alltid med samma syfte. kätterska, dogma utvecklas och förändras från en mening till en annan, annorlunda än vad kyrkan tidigare höll. Jag fördömer också något fel som i stället för den gudomliga insättningen som är betrodd Kristi brud för att hon ska behålla, finns det bara en filosofisk uppfinning eller en produkt av mänskligt medvetande som gradvis har utvecklats av mänsklig strävan och kommer att fortsätta att utvecklas i obestämd tid. " - ANTI-MODERNIST OATH

  ____

  " Jag bevara traditionella mass, den ena som kodades inte tillverkas av St Pius V i det sextonde århundradet, enligt till en månghundraårig anpassade. Jag vägrar därför ORDO MISSAE från Paul VI . " - Uttalande av faderkamel .

  ____

  " Genom att förneka att fira den traditionella mässan eller hindra och att diskriminera, de beter sig som en otrogen och nyckfull administratör som, i motsats till huset fars instruktioner - har en låst förvaring eller som en ond styvmor som ger barn en handikappad dos . Det är möjligt att dessa präster fruktar den stora kraften i sanning som strålar ut från den traditionella mass fest. Traditionell massa kan jämföras med ett lejon: släpp och han kommer att försvara sig . " - D. Athanasius Schneider

  "De deklarerade Guds fiender och kyrkan bör förtalad så mycket du kan (förutsatt att de inte missar sanningen), och välgörenhet gråta, Se vargen!, När flocken, eller var det visar sig ".- St. Francis de Sales

  "Och jag säger till er att protestantism inte är ren kristendom eller kristendom av något slag; är pseudokristianism, en falsk kristendom. Inte heller har protestanter rätt att kalla sig kristna. " - Fader Amando Adriano Lochu

  "Fan kristna som stöder utan indignation att hans bedårande SALVADOR sättas sida vid sida med Buddha och Muhammed inte veta pantheon av falska gudar." - Far Emmanuel


  Lördag den 30 december 2017
  2018, en annan kamp.


  "Ge oss hjälp mot fienden, för människornas hjälp är förgäves. Med Gud kommer vi att göra tappert, och han kommer att trampa på våra fiender. "


  Denna soldat önskar goda fester, att värdens Herre skickar sina kamrater en karta, där de topografiska olyckorna är: fred, kärlek och framgång!
  Må din marsch för att bekämpa nästa år bli kronad med framgångar och hållas inom en blivande azimut.
  Må ditt brott fortsätta på jakt efter följande kapitalolyckor: godhet, ärlighet, lojalitet och tro.
  I den administrativa delen av din arbetsordning ber jag Herrens armé att aldrig misslyckas med att misslyckas i hans inlägg till hoppets ration; att i hans matsal saknar fiber- och modvattnet.
  Kan flaggan av kamratskap, broderskap och kärlek till Gud alltid skaka i ditt hjärta eller kvarts.
  Må ditt hem vara oöverstigligt och oslagbart för fiendens styrkor och på sitt loft saknar aldrig den heliga rosenkrans ammunition.
  Vid varje gryning, vid clarion-samtalet, överfyll i varje nytt uppdrag, kärlek och kärlek till dina släktingar och kära!
  Varje march, med vår Fru, St Joseph, S: t Michael, ärkeängeln och alla änglar och heliga framöver, korsar över fiendens barriärer, krossar synden, segrar över det onda och katolicismens banner skakar över jordens berg.
  "Utveckling av äraens banderoll, Jesu förlösarens banner, vi föddes endast för striden.
  HELT NYT ÅR. Må Gud välsigna er alla rika och överväga varje dröm.

  "Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo ad Gloriam"

  ResponderExcluir

Antes de fazer seu comentário, leia: Todo comentário é moderado. Não serão permitidos comentários anônimos sem que contenha a identificação do autor. Comentários ofensivos contra a Santa Madre Igreja não serão aceitos. Comentários de hereges, de pessoas que se dizem ateus, infiéis, de comunistas só serão aceitos se estiverem buscando a conversão e a fuga do erro. De pessoas que defendem doutrinas contra a Verdade revelada, a moral católicas, apoio a grupos ou idéias que ferem, denigrem, agridem,cometem sacrilégios a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Mãe de Deus, seus Anjos, Santos, ao clero, as instituições católicas também não serão aceitos.